สวัสดิการ ไทยเบฟเวอเรจ

สวัสดิการ ไทยเบฟเวอเรจ การรับรองคุณภาพชีวิตของบุคลากรสวัสดิการ ไทยเบฟเวอเรจ การรับรองคุณภาพชีวิตของบุคลากร

คงปฏิเสธได้ยากว่ากลุ่มกิจการในเครื่องของ Thai Beverage เกิดการเติบโตก้าวไปข้างหน้าแบบไม่รอใคร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์องค์กรที่ต้องการยกระดับผลิตภัณฑ์ภายใต้การดูแลให้มีชื่อเสียงแพร่ออกไป ลำพังการตีตลาดภายในประเทศจะได้รับการตอบรับดี แต่การได้รับความนิยมจากต่างประเทศด้วยก็ยิ่งน่ายินดีเข้าไปใหญ่ แต่การขยายฐานตลาดให้กว้างนั้นก็หมายถึงต้องขยายฐานการผลิต จุดกระจายสินค้าซึ่งต้องเพิ่มจำนวนบุคลากรหลายฝ่ายเข้ามา และด้วยเหตุนี้เพื่อให้เกิดความมั่นคงขององค์กร การกำหนด สวัสดิการ ไทยเบฟเวอเรจ จึงเป็นตัวช่วยที่สำคัญมากทีเดียว  เป้าหมายที่ชัดเจนของ สวัสดิการ ไทยเบฟเวอเรจ  ตามที่เกริ่นไปในตอนต้นว่า สวัสดิการ ไทยเบฟเวอเรจ{...}

Read MoreRead More